Navigatie

Informatie

Mijn naam is Martijn Saelens. In 2013 volgde ik de opleiding "master in de industriële wetenschappen: informatica" aan HoGent.

In het kader van deze opleiding was ik bezig aan de masterproef "Migratiestrategieën van C++ naar C#". De masterproef werd opgestart in februari 2012 en beëindigd eind januari 2013. Voor deze masterproef kon ik terecht bij het bedrijf ICORDA NV. Hier werd ik begeleid door dhr. Joris Van Maldeghem en dhr. Tom Eeraerts. Vanuit Hogeschool Gent werd ik begeleid door mevr. Leen brouns.

Ik ben bereikbaar op het emailadres martijn.saelens.p2891@student.hogent.be

Aangezien ik ben afgestudeerd, ben ik niet meer bereikbaar op mijn HoGent-adres. Ik ben wel bereikbaar op martijn.saelens@protonmail.com .

Student: Martijn Saelens
Interne promotor: Leen Brouns
Externe promotor: Joris Van Maldeghem
Externe begeleider: Tom Eeraerts