Navigatie

Logboek

De categorie stage bevat ook programmeren, documentatie opzoeken en schrijven. De andere categorieën duiden aan wat er gebeurt buiten de stage.

Datum Interval Beschrijving Categorie
13 dec 2011 22:20 - 23:30 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648105.aspx (Three-Layered Services Application) bekijken Documentatie
18 dec 2011 16:30 - 17:15 uitgebreid voorstel uitschrijven Uitgebreid voorstel
18 dec 2011 17:30 - 20:30 uitgebreid voorstel uitschrijven Uitgebreid voorstel
13 feb 2012 10:00 - 12:55 Verwelkoming in ICORDA. Installatie werkpost: Visual Studio 2005 + Visual Studio 2008 + Outlook + persoonlijke instellingen + alles updaten + Virtual Box met C++ projecten Sourcesafe Eerste inkijk in enkele projecten: Irent + TxKassa Overlopen structuur projecten Opzoeken breaking changes 6.0 > 2003 > 2005 Stage
13 feb 2012 13:45 - 17:00 Zie bovenstaande. Stage
13 feb 2012 15:15 - 17:20 Verder installeren componenten: poging om Visual Studio 2005 te installeren op Virtual Box image + oude versie stingray libraries proberen stingray libraries te includeren in Visual Studio 2005 projecten (niet gelukt) Stage
15 feb 2012 09:00 - 12:45 Succesvol includeren stingray libraries in Visual Studio 2005 projecten. Eerste poging (TxKassa) openen 6.0 projecten in Visual Studio 2005. Documenteren gevonden errors (93) Manueel oplossen en herbuilden (100 errors) Tot alle errors opgelost zijn. Poging tot runnen project geeft break errors Stage
15 feb 2012 13:30 - 17:45 Zie bovenstaande. Stage
16 feb 2012 11:35 - 12:45 TxKassa hardgecodeerde locaties dynamisch maken. Upgraden oude versie Stingray libraries (studio 2006 v2)naar studio 2011. headers in projecten aanpassen aan nieuwe versie Stingray. Zoeken naar oplossing ontbreken Toolkit libraries in Stingray studio 2011. Eerste keer bekijken programmatorisch oplossen builderrors in C#. errors in buildlog bestuderen van pogingen tot upgrade TxKassa.. Stage
16 feb 2012 13:20 - 17:10 Zie bovenstaande. Stage
17 feb 2012 08:40 - 12:30 Oplossen warnings die optreden geupgrade TxKassa. Gevonden oplossing ontbreken Toolkit in Stingray studio 2011: omzetten TxKassa van gebruik secall.h naar icdall.h. zelf builden Stingray studio 2011 libraries. Stage
17 feb 2012 13:15 - 17:30 Zie bovenstaande. Stage
20 feb 2012 09:15 - 13:00 Verder oplossen warnings. Zoeken naar oplossing voor warning bij unsafe functions met pointers. Zoeken naar oplossing break error: opgelost door verkeerde string conversie (CString en _bstr_t) te corrigeren. Begin schrijven conversieprogramma 6.0 -> 2010. Bekijken moeglijkheden programmatorisch aanspreken commandline compiler van Visual Studio. Bekijken verschillen VCBuild.exe en MSBuild.exe. Stage
20 feb 2012 13:35 - 17:10 Zie bovenstaande. Stage
20 feb 2012 20:30 - 22:00 Verder werken programmatorisch aanspreken commandline. Gelukt voor Visual Studio 2005/2008. Support toegevoegd voor Express edities. Stage
21 feb 2012 09:15 - 12:10 Verder werken aan conversieprogramma. Met fout type beginproject begonnen -> moeten herbeginnen. problemen met multithreading bij gebruik van dialogs -> uiteindelijk verholpen. Verder gewerkt aan gebruik commandline voor compileren via Process. Stage
22 feb 2012 09:15 - 12:30 Implementeren schrijven output tijdes builden. Problemen met asynchrone threads. Opgelost met eventhandlers. Problemen met op jusite manier aanroepen Visual Studio compiler via commandline. Duidelijker indelen project in 3 lagen (gui + logic + data) Stage
22 feb 2012 13:30 - 17:00 Zie bovenstaande. Stage
23 feb 2012 09:15 - 12:45 afgestapt mogelijkheid tot upgraden via commandline (geen enkel commando accepteert dsw-bestanden: enkel dsp). Verder kijken verschillen VCBuild + MSBuild + devenv. Keuze maken. Kijken naar delegates voor betere manier uitschrijven buildoutput. Stage
23 feb 2012 13:25 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
24 feb 2012 09:15 - 12:50 implementeren oplossing probleem uitschrijven buildoutput mbv Backworker en delegates. VCBuild aan praat gekregen met juiste opties. Begonnen met eerste versies expressies te ontwikkelen om build output te filteren. Stage
24 feb 2012 13:15 - 14:10 Zie bovenstaande. Stage
26 feb 2012 14:45 - 15:30 Verder gewerkt aan Omzetting. Extra delegate voor messagebox ingevoerd. Reguliere expressie fouten/waarschuwing afgewerkt. venster voor weergave fouten verder afgewerkt. msbuild locatie programatorisch gevonden. Fout met "Acces Denied" wanneer conversie naar VS2010. Programmeren
27 feb 2012 09:15 - 12:15 besluit: reguliere expressies hebben niet nodige kracht om errors en warnings te kunnen oplossen. Er is programmatorische logica nodig. Zoeken naar dynamische implementatie mogelijkheden: IModule api deprecated + eventueel at runtime compilen. Begonnen met eerste oplossing: Cexception. problemen met zoeken scope accolades catch blok indien accolades in string. Testomgeving opgesteld voor oplossingen. Stage
27 feb 2012 13:25 - 17:00 Zie bovenstaande. Stage
28 feb 2012 09:25 - 11:10 Functie detectie scope acolades catch blok afgewerkt. Bekijken implementatie oplossingen in project. Overerving oplossingen van centraal element. Oplossing missing type specifier afgewerkt. Begonnen aan oplossing undeclared specifier. Stage
28 feb 2012 15:20 - 17:00 Zie bovenstaande. Stage
29 feb 2012 09:25 - 12:30 Overlopen code conversieprogramma. implementeren Solver en kijken naar koppeling errors/warnings en solutions. opstellen eerste schema's conversieprogramma. Overbodige interfaces + ongebruiktemethodes en variabelen weggegooid. Zorgen dat conversieprogramma correct afsluit. Samen met stagebegeleider programma doorlopen en debuggen. Stage
29 feb 2012 13:15 - 17:00 Zie bovenstaande. Stage
29 feb 2012 22:15 - 23:10 Solver koppelen aan oplossingen en gui verder afwerken. Detailvenster en preview geimplementeerd. wel nog niet af. Programmeren
1 maa 2012 12:45 - 17:10 Verder opkuisen code. Methods herwerken voor optimalisatie. forms gebruiksvriendelijker gemaakt. Bug gehaald uit oplossing voor undeclared identifier. Stage
2 maa 2012 09:51 - 13:30 Werken aan return fout in oplssing CException. Eerste poging richtextboxen detailvenster te koppelen met 1 scrollar. bug gevonden in richtextbox. datagridviews layout is op punt gesteld. preview solveknop toegevoegd. Zoeken naar manier om gewijzigde en ingevoegde lijnen te verwerken in preview. Stage
12 maa 2012 08:55 - 12:40 Enkele bugs oplossen. Ervoor zorgen dat recompilen in conversieprogramma mogelijk is. Extra oplossingen ingevoegd; unsafe functions + signed/unsigned + cannot cast. Bekijken wat te doen met linkererrors Stage
12 maa 2012 13:10 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
13 maa 2012 09:15 - 12:40 Deelproject CZAM succesvol geconverteerd naar Visual Studio 2008 en 2010. Verder werken aan oplossingen. Eerste implementatie auto-checkout sourcontrol conversieprogramma bij compilen. Proberen aanspreken via commandline: enkele fouten (foute kopieerdoellocatie -> gebruikt werkfolder huidig proces). Opzoeken documentatie commandline sourcesafe. Stage
13 maa 2012 13:25 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
14 maa 2012 09:20 - 12:35 Verder werken aan auto checkout systeem. problemen met Process en commandline aanspreken sourcesafe. batch bestand gemaakt voor sourcesafe. Code opgekuist conversieprogramma. solutions hebben geen redundante informatie meer. oplossingen gesplitst voor errors en warnings. egonnen implementatie voor scope detectie. Stage
14 maa 2012 13:20 - 16:35 Zie bovenstaande. Stage
15 maa 2012 11:40 - 12:35 Verder afwerken scope detection: rekenig houden met accolades in commentaar en strings. scopedetection ingebouwd in conversie programma (zat nog in testomgeving). bekijken oplossingen voor implementatie scope detection. chnagedlines ingevoerd om veranderde lijnen in oplossing te detecteren. Stage
15 maa 2012 12:45 - 13:25 Zie bovenstaande. Stage
15 maa 2012 13:40 - 16:45 Zie bovenstaande. Stage
16 maa 2012 13:05 - 14:45 Implementeren changedLines en kleuren in detailfrm. kijken naar lijst voor insertedLines bij te houden. Stage
19 maa 2012 09:15 - 12:50 Overlopen structuur iSE. Enkele klassen en variabelen hernoemen. Pslitsen in solver anders geimplementeerd (if els ipv aparte methodes). foutafhandeling gooit nu door naar gui ipv van zelf proberen op te lossen. Scope Detection ingebouwd in meeste oplossingen: vooral in LossOfData + UndeclaredIdentifier + UnSafeFunction. support voor linkererrors verwijderd (te grote kans op runtime errors). App Config ingevoerd voor paden XML. Verder werken integratie ScopeDetection in UnsafeFunction. Stage
21 maa 2012 09:15 - 12:35 Afwerken UnsafeFunction oplossing. Zo generiek mogelijk gemaakt. support voor out parameters (insertedLines en changedLines) geimplementeerd. Reguliere expressies bijgewerkt. MSBuild.exe werkend gekregen. SourceControl structuur geimplementeerd. Stage
21 maa 2012 13:10 - 17:05 Zie bovenstaande Stage
21 maa 2012 21:45 - 22:20 verder gewerkt aan structuur SourceControl en support voor express editions toegevoegd. Programmeren
22 maa 2012 09:20 - 12:35 XML bestand sourcecontrol opstellen. Veel problemen door overerving structuur. XML lezen en schrijven aanpassen aan sourcecontrol structuur. Beginnen met upgraden TxKassa uit sourcesafe. 2005 geen problemen na iSE. 2008 en 2010 geven debug assertions + break errors en hele hoop _com_errors. Debuggen naar fouten in TxKassa. Stage
22 maa 2012 13:25 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
2 apr 2012 09:15 - 12:15 Eindelijk opgelost debug ssertions en breaking errors in TxKassa: Dll's stingray studios worden niet opgezocht zoals visual studio beweert. Invoegen support in iSE voor alle mogelijke onoplosbare fouten (zoals LNK + CVT + ...). procedure ingevoerd detectie Visual Studio errors. Begonnen met updaten iRent aar 2010. iRent werkt al in 2008. Stage
4 apr 2012 09:20 - 12:35 Aanvragen Support Stingray. Zelf proberen solution te maken van deelprojecten iRent. Veel problemen met het laten samenwerken van de projecten. Hoe meer we oplossen hoe meer er bij komen: voornamelijk linkererrors. Stage
11 apr 2012 09:05 - 12:50 Updaten logboek. Herschrijven DetailFrm voor betere laadtijden + uitbreiden functionaliteit. Debugen ResultFrm. insertedLines offset vervangen door List (was int). Overlopen TODO's. Toevoegen Exception Handeling en ProgressBars. Pogingen gedaan om Irent/TxKassa en IboMat zover mogelijk te converteren. Stage
11 apr 2012 13:05 - 16:35 Zie bovenstaande. Stage
12 apr 2012 09:05 - 12:45 Omzetten iRent naar 2010. Alles werktbehalve MFC CtrlList (Enkel eerste rij wordt weergegeven -> data is nochtans aanwezig).. Stap voor stap debuggen en testen. Stage
12 apr 2012 13:15 - 17:10 Zie bovenstaande. Stage
13 apr 2012 09:50 - 13:35 Vermoedelijk ligt oorzaak voorgaande fout aan de Poco libraries. Poco builden + proberen te implementeren in iRent. 2010 -> Poco: Unresolved Externals. 2008 -> Poco werkt -> iRent werkt in 2008. Log bijgehouden voor upgraden iRent. Stage
13 apr 2012 13:20 - 16:35 Zie bovenstaande. Stage
15 apr 2012 15:05 - 16:45 Initieel ontwerp poster. Layout opstellen. Toevoegen schema's. Schrijven tekst voor leken (De eerste stappen + workflow). Poster
15 apr 2012 17:05 - 18:35 Zie bovenstaande. Poster
15 apr 2012 18:50 - 19:35 Zie bovenstaande. Website
16 apr 2012 14:15 - 17:25 Herbeginnen upgrade iRent. Documenteren veranderingen en resultaten. Opnieuw niet verder geraakt met succesvol converteren dan 2008. Stage
17 apr 2012 08:15 - 12:35 Irent proberen werkend te krijgen. Proberen oplossen Debug Assertions. Nog steeds problemen met Poco -> Builden voor 2005 + 2008 + 2010: Poco 2008 <-> 2010 niet compatibel met andere versie 2008/2010 iRent. Blijkbaar lag Poco niet aan het probleem. VirtList library bleek terug te vallen op standaard functionaliteit listview. IRENT SUCCESVOL GECONVERTEERD NAAR 2010 (vanuit 2005)! Stage
17 apr 2012 13:10 - 17:10 Zie bovenstaande. Stage
17 apr 2012 21:15 - 22:50 Opzetten eerste versie website. Layout mooi uitlijnen (problemen met float en dergelijke). CSS aanbrengen naar uitzicht poster. Website
18 apr 2012 09:20 - 12:45 Proberen upladen iRent 2010 in Team Foundation Server en op Build Server. Buildserver ondersteund Stingray 11 niet -> implementeren als library. Aanpassen iRent en Stingray aan mappenstructuur TFS. iRent 2010 compiled ook in Visual Studio 11 Beta (runnen niet wegens libararies). Stage
18 apr 2012 13:35 - 17:10 Zie bovenstaande. Stage
18 apr 2012 20:55 - 21:15 Verbeteren poster adhv feedback interne promotor. Vergroten formaat van A1 naar A0 en herschikken layout. Toevoegen Van c++ naar C# onderdeel. Toevoegen geavanceerde uitleg. Toevoegen code voorbeelden. Poster
18 apr 2012 21:25 - 22:35 Zie bovenstaande. Poster
18 apr 2012 22:45 - 23:55 Zie bovenstaande. Poster
19 apr 2012 09:15 - 12:50 Poging tot omvormen IboMat. Herinstallatie Stingray. IboMat succesvol geconverteerd. Mappenstructuur aangepast aan TFS en ingeladen. Gestart met omzetten TxKassa. TxKassa is succesvol geconverteerd naar TFS. Relatieve paden + build steps en property sheets aangepast voor inladen in TFS. Stage
19 apr 2012 13:20 - 16:55 Zie bovenstaande. Stage
19 apr 2012 13:30 - 15:30 Zie bovenstaande. Stage
19 apr 2012 21:35 - 22:00 Aanpassen layout. tekst updaten: cursief en vet zetten + sommige zaken aanpassen. Poster
19 apr 2012 22:30 - 23:45 Aanpassen codefragmenten. Opzoeken pointers in C# en unsafe keyword. Code compileren in Visual Studio. Layout aanpassen voor langere codefragmenten. Poster
20 apr 2012 09:15 - 12:55 Start iPlant conversie. Problemen met COM map entries (PlantoftheMonth). Onderzoeken vbscript om te debuggen. Beginnen conversie GandaFact. iSE op laten runnen: geeft problemen. break error CException oplossing iSE debuggen. Stage
22 apr 2012 14:05 - 16:35 Website afbreken en herdesignen. Website
22 apr 2012 16:55 - 18:45 Logboek digitaliseren Logboek
22 apr 2012 20:05 - 21:45 Logboekpagina aanmaken. CSV bestand inlezen en parsen met php. Foutdetectie toegevoegd Website
22 apr 2012 22:10 - 23:59 Statistieken pagina aangemaakt. csv-bestand analyseren mbv php. Opzoeken tekenen in webpaginas. uren berekening toegevoegd. HTML5 + CSS + javascript gebruikt om mbv canvas tag een taartdiagram te kunnen genereren op basis van categorieŽn in csv bestand. Website
23 apr 2012 00:00 - 00:40 Zie bovenstaande. Website
23 apr 2012 09:15 - 12:50 Debuggen iPlant adhv vbscript. proberen builden: geeft CVT1100 en LINK error. iSE op iPlant laten lopen en rest oplosbare fouten manueel afhandelen. Debuggen fout CVT1100. Stage
23 apr 2012 13:25 - 18:11 Zie bovenstaande. Stage
24 apr 2012 09:15 - 12:45 Verder debuggen iPlant. Build order toegevoegd. debuggen laatste versie libJSON (gelukt). iPlant voor testen buildbaar gemaakt in VS2010. -> geeft zelfde CVT1100 error. Mogelijk een #include lus: header guards doen niets. Stage
24 apr 2012 13:20 - 16:55 Zie bovenstaande. Stage
25 apr 2012 09:15 - 12:50 Verder werken aan iPlant; oplossing gevonden CVT1100. iPlant vonverteren naar 2010 rechstreeks uit 2005. Structuur aanpassen voor inladen in TFS. inlaeden in TFS. manueel warnings oplossen (iSE niet 100% functioneel). IPLANT SUCESVOL GEVONVERTEERD NAAR 2010! begonnen aan vervangen IPCOnnectionstring door ConnectionString (reeds aanwezig op TFS). Stage
25 apr 2012 13:25 - 17:00 Zie bovenstaande. Stage
25 apr 2012 21:50 - 23:30 Opschonen structuur website en css. Toevoegen codefragment c++ -> c#. Toevoegen pagina informatie. Valideren website pagina's en verbeteren fouten. Website
26 apr 2012 09:20 - 12:50 Verder werken aan overbodig maken IPConnectionString. Geeft enkele debug assertions en break errors (opgelost). transfer succesvol naar ConnectionString ipv IPConnectionString. Beginnen met omzetten GandaFact en debuggen. Levert veel problemen op met stingray. Stage
27 apr 2012 09:20 - 10:55 Verder werken aan oplossing ontbrekende stingray libraries. (SECMarquee + SecRebar + SECMenuBar + SECBitmapDialog). Updaten logboek. Stage
27 apr 2012 11:05 - 11:30 Zie bovenstaande. Stage
27 apr 2012 11:50 - 12:20 Zie bovenstaande. Stage
27 apr 2012 13:20 - 17:00 Zie bovenstaande. Stage
27 apr 2012 13:25 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
27 apr 2012 13:30 - 14:00 Zie bovenstaande. Stage
29 apr 2012 22:25 - 23:55 Omvormen iSE background workers naar nieuwere Task structuur. problemen met exception handling. Worden niet opgevangen -> zelfs niet bij voorbeelden van internet. Programmeren
30 apr 2012 12:55 - 14:00 Verder werken aan vervangen Backgroundworker door veiligere en recentere tasksk. Opzoeken functionaliteit en documentatie. Problemen cross threading opzoeken documentatie en trachten op te lossen. Invoke methodes gemaakt. Progressbar functioneel gemaakt. Programmeren
30 apr 2012 14:15 - 15:35 Zie bovenstaande. Programmeren
30 apr 2012 15:45 - 16:40 Zie bovenstaande. Programmeren
30 apr 2012 18:35 - 19:55 Implementeren cancelfunctie tijdens builden. Programmeren
30 apr 2012 21:15 - 22:35 Oplossen problemen cancelfunctie. implementatie resultfrm in task. opstellen van de ultieme regex voor alle types output. Programmeren
30 apr 2012 22:45 - 23:55 primitieve syntax highlighting implementeren in detailfrm. Programmeren
2 mei 2012 09:45 - 12:50 Verder werken omzetten libraries van SEC naar ICD voor GandaFact. Proberen omzetten Toolkit door standaard componenten -> niet echt volledig gelukt. Kijken naar IRent en Ibomat en aan hand daarvan herbeginnen. SECMarquee en SECReBar verwijderd + SECBitmapDialogue vervangen door CDialog + SECStatusBar vervangen door CStatusBar + SECToolbar vervangen door ICDToolbar. Stage
2 mei 2012 13:25 - 16:55 Zie bovenstaande. Stage
3 mei 2012 09:20 - 12:50 Verder afwerken conversie GandaFact. Debuggen GandaFact. Problemen met debug assertions bij openknop; stingray libraries nieuwe versie werkt met smartpointers (CComPtr). (CComPtr ipv ADOConnection*. Deze controleren op nullpointers wat vaak gebruikt wordt in GandaFact. Stage
3 mei 2012 13:15 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
4 mei 2012 09:15 - 12:35 Verder werken aan GandaFact. Poging ondernemen om ModuleVirtualGrid7.02 te vervangen door reeds bestaande librarie VirtList. Gefaald wegens te verschillene structuur. Stingray libraries gebuild voor Unicode. Zoeken alternatieve manieren om debug assertions op te lossen. Stage
4 mei 2012 13:25 - 16:55 Zie bovenstaande. Stage
7 mei 2012 09:15 - 12:50 Laatste eer zoeken naar oplossing debug assertions GandaFact. Kijken naar toeveogen .NET. Experiementeren met standaarklassen in /clr gecompilede vc++ projecten gelukt. Ook toevoegen en aanspreken van C# projecten in vc++ solutions gelukt. bekijken comptabiliteit en gevolgen gebruik /clr compileroptie. Opstellen blad (en zoeken achter documentatie over) voor- en nadelen managed vs unmanaged code. opzoeken meer informatie over garbage collection in managed code. Stage
7 mei 2012 13:15 - 17:10 Zie bovenstaande. Stage
7 mei 2012 20:15 - 21:15 Aanpassen reguliere expressies + foutdetectie + reguliere expressies naar algemeen expressies. Updaten algemene reguliere expressie. Debuggen gebruik van iSE met Express edities. Programmeren
7 mei 2012 21:30 - 22:15 Zie bovenstaande. Programmeren
8 mei 2012 09:10 - 12:40 Debuggen iRent: asserts door meerdere updateData methoden in DoExchangeData. zorgt voor een recursieve loop. Debuggen automatisch vullen grid na openen ander item. Bekijken MEmory leaks via CRT en VLD (3rd party software). Onderhoud met externe promoteren over manaed vs unmanaged code. Begonnen et C# selectionDlg voor Gandafact. Managed maken GandaFact -> zorgt voor errors. Stage
8 mei 2012 13:35 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
8 mei 2012 20:25 - 21:40 Implementeren extra dialoogvenster indien error met relatieve paden. Problemen met threading GUI <-> Tasks. Programmeren
8 mei 2012 22:00 - 23:20 Zie bovenstaande. Programmeren
9 mei 2012 09:15 - 12:50 Verder Werken SelectionDlg voor Gandafact: Databinding grid + kijken naar filtering. implementeren C# project in Gandafact solution. problemen bij openen zelfde project in meerdere visual studios. Stage
9 mei 2012 13:10 - 17:40 Zie bovenstaande. Stage
10 mei 2012 09:20 - 12:40 Generiseren C# oplossing Gandafact. Perforamtnieproblemen met DataGridView. Ontwikkelen dialoogvenster in WPF als vervanger. Sukkelen met dynamic binding en autogeneration van columns. DataGridView links laten liggen en vervangen door ListView. Filter geÔmplementeerd. ComboBoxen verwijderd. Stage
10 mei 2012 13:20 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
11 mei 2012 09:20 - 12:50 Laten vallen WPF wegens bedrijf policy. implementeren DevExpress Grid in Windows Forms. Optimaliseren performantie DevExpressGrid. Implementeren C# SelectionDlg in Gandafact. probleem met casting van "^"-objecten (C++/CLI smart pointer). Vergelijken met oorpspronkelijk unmanaged Gandafact. Implementeren ontbrekende delen SelectionDlg. Stage
11 mei 2012 13:20 - 14:30 Zie bovenstaande. Stage
14 mei 2012 09:15 - 12:45 Verder afwerken implementatie SelectionDlg in GandaFact. Verder vervangen alle aanroepen deprecated CWrapperDialog. meer Enums implementeren. Oplossen warnings. Laatste check resultaten. ORDER en STOCKEXCHANGE enumwaarden worden toch gebruikt. Stage
14 mei 2012 13:15 - 17:35 Zie bovenstaande. Stage
15 mei 2012 09:20 - 12:40 Verder implementeren SelectionDlg voor ORDER en STOCHEXCHANGE. Debuggen (bv. scrollbars en type mismatches in aanroep stored procedures). Verwijderen ModuleVirtualGrid en WrapperSelectionDlg.h . GANDAFACT IS SUCCESVOL OMGEZET! Aanpassen structuur aan Team Foundation Server en uploaden. Bekijken andere projecten en voortwerken iSE. -> vereenvoudigen Task-Threading. -> meer rekening houden met GUI- en workerthreads via TaskScheduler. Stage
15 mei 2012 13:10 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
15 mei 2012 20:05 - 21:35 Oplossen multithreading problemen bij openfiledialog. verder implementeren detectie relatieve paden. verder werken aan syntax highlighting in detailfrm. Programmeren
16 mei 2012 13:00 - 17:05 Bespreking verder verloop interne promotor. Verder afwerken iSE. Opschonen code en debuggen. Overlopen performantie (met ANTS - 3rd party tools): Schrappen colored output + verstrengen regex (zat soms vast door te veel mogelijke resultaten bij sommige output van Visual Studio). Stage
17 mei 2012 15:15 - 16:30 Verder werken aan opschonen code. Louse Coupling resultfrm <-> detailfrm. Betere opdeling functies resultfrm. Programmeren
19 mei 2012 16:05 - 16:50 verwijderen ondersteuning editeerbare oplossing om foute updates lijnnummers fouten in zelfde bestand te vermijden. Opkuisen code resultfrm. Programmeren
21 mei 2012 09:20 - 12:50 Veel gesukkel met ResultFrm. DataGridView heeft niet alle functionaliteit om te synchroniseren data en rijen bij verwijderen (rij verwijderen in de foreach die ze overloopt). ListView aanvaard geen databinding. Begonnen aan omzetten iSE naar WPF-project. MainFrm + ResultFrm en SelectFileFrm overzetten. Stage
21 mei 2012 13:05 - 17:30 Zie bovenstaande. Stage
22 mei 2012 09:15 - 13:45 Afwerken implementatie WPF. Alle functionaliteit toevoegen en porten code. Oplossen fout ForEach in rows en ondertussen verwijderen -> Lazy Deletion. implementeren extra functionaliteit (Show results knop + scrollen in detailWnd + ...). Stage
22 mei 2012 13:05 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
23 mei 2012 09:15 - 13:00 Verder werken aan porten code + overlopen iSE en debuggen: SourceSafe implementatie gecorrigeerd. Inserted- en changedlines filteren op duplicaten. UnSafeFunctions overlopen en debuggen + duidleijkder documenteren (bekijken XML support). Herschrijven ultieme regex met named grouping en overal doortrekken. (named grouping tellen niet mee bij nummering Match.Groups). Toevoegen 3rd party Avalon in DetailWnd. Stage
23 mei 2012 13:20 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
24 mei 2012 09:15 - 12:55 eerder afwerken iSE. TryCatch blok toegevoegd rond genereren solution. nu kan men ook excepties in solutions implementeren. Solver omgevormd naar SolutionFactory en verplaats naar project.processResults. ListViewColumns breiden nu automatisch uit als de inhoud wordt upgedatet. Gedrag remarks veranderd. Implementeren remove duplicates knop (VS2010 geeft telkens samenvatting errors weer zodat deze meerdere keren worden opgenomen door iSE). BEspreking met interne en externe promotor. Updaten Logboek. Stage
24 mei 2012 13:15 - 16:45 Zie bovenstaande. Stage
27 sep 2012 15:50 - 16:30 Installeren LaTeX & TeXMaker en lezen "Een Introductie tot het Zetsysteem LATEX" van Gaspard Lequeux (Ugent http://latex.ugent.be/cursus) Documentatie
28 sep 2012 13:30 - 14:40 Begonnen aan handleiding voor ICORDA werknemers voor het omzetten van projecten van Visual C++ 6.0 naar Visual C++.NET 4.0 Schrijven
30 sep 2012 14:35 - 15:15 Lezen Visual C++.NET 2003 van Kate Gregory om Managed C++ te herhalen. Documentatie
30 sep 2012 15:30 - 15:50 Verder schrijven aan de handleiding voor omzetting. Schrijven
1 okt 2012 14:00 - 16:30 Verder werken aan de handleiding. Schrijven
1 okt 2012 16:50 - 17:30 Verder werken aan handleiding. Schrijven
4 okt 2012 09:40 - 12:35 Verder werken aan de handleiding voor ICORDA. Introductie Team Foundation. Schrijven
4 okt 2012 13:00 - 16:35 Verder werken aan de handleiding voor ICORDA Schrijven
5 okt 2012 09:15 - 12:40 Verder werken aan handleiding. Opzoeken wat versie Visual C++ bepaalt (SDK) en connectie VS <-> MSBuild.exe. Schrijven
8 okt 2012 09:20 - 12:40 Overlopen pistes en valkuilen omzetting C++ -> C#. Opstellen omzettingswijze GUI (.rc -> .Designer.cs). Bekijken rol Preprocessor en aanvang implmenentatie. Stage
8 okt 2012 13:15 - 16:45 Zie bovenstaande. Stage
10 okt 2012 09:45 - 12:30 Bekijken parsen c++. Opzoeken informatie Flex/Bison (Lex/Yacc). Kijken naar alternatieven zoals ALTNR. Opzoeken en bekijken tutorials vertalers ANTLR. Stage
10 okt 2012 13:05 - 17:05 Verder bekijken ANTLR. Beginnen implementatie rc2form om gui's over te zetten.. Stage
11 okt 2012 09:25 - 12:35 Verder werken rc2form: Implementeren GUI en parser gebaseerd op regexps. Implmeneteren vervangingsalgoritmen en opstellen templates. Stage
11 okt 2012 13:10 - 15:40 zie bovenstaande. Stage
12 okt 2012 09:15 - 12:35 Verder werken aan rc2form. implementeren GUI via WPF + afwerken parser. afstappen van gebruik List naar string. Parser I/O implmeneteren. Output generatie implmenenteren. Debuggen. Tabcontrole en unieke namen controle toevoegen. Stage
12 okt 2012 13:05 - 17:00 Zie bovenstaande. Stage
15 okt 2012 14:00 - 17:05 Verder werken aan rc2form. Afstappen van List naar String. Inlezen eerste versies DIALOGEX. Stage
17 okt 2012 09:15 - 12:45 Verder werkenaan rc2form. Alles wordt nu ingelezen - ook CONTROLS. Verder werken aan afstappen lijn per lijn en opstellen mutliline reguliere expressies. Recursieve codegeneratie implementeren. Stage
17 okt 2012 13:15 - 16:55 Zie bovenstaande. Stage
18 okt 2012 09:25 - 12:40 Templates in grote XML plaatsen en parsen. Perl script schrijven voor eenvoudige conversie. Kijken naar optionele parameters en meer generiekere aanpak. herwerken structuur rc2form. Stage
18 okt 2012 13:10 - 15:50 Zie bovenstaande. Stage
19 okt 2012 09:45 - 12:45 Herbekijken structuur XML. bespreken en plannen meer generiekere aanpak. Herstructuren XML ipv van hardcoderen en herschrijven parser. Opzoeken Xpath in C#. Stage
19 okt 2012 13:10 - 17:10 Zie bovenstaande. Stage
22 okt 2012 09:15 - 12:45 Verde werken aan zeer generieke versie rc2form. Bijschaven XML en parse methodes. Opzoeken validatie via en opstellen van xml-schema. Rudimentaire vorm van output via delegates en events ingewerkt. VErvangen alle templates naar de xml. Debuggen XML. Debuggen rc2form (multiple names probleem). rc2form is nu ruw bruikbaar. Stage
22 okt 2012 13:05 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
24 okt 2012 09:45 - 12:45 Afwerken zeer generische vorm rc2form. Implementeren "CONTROL" controls. Verplichte CaptionAttirbutes een eigen tag geven. Implementeren optie verwerking in XML en code. Opsporen Bugs. Stage
24 okt 2012 13:15 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
25 okt 2012 09:50 - 12:40 Oplossen laatste bugs parsen rcfile (extended styles bij sommige controls). Aanpassen xml en Opkuisen code. Aanvang inlezen en parsen van header en code-files voor events. Gebruiken rc2form overlopen irent en txkassa voor bekijken veelvoorkomende MFC events. Implementeren conversie events. Stage
25 okt 2012 13:05 - 17:15 Zie bovenstaande. Stage
26 okt 2012 09:45 - 12:00 Verder werken aan de implementatie events. Uitbreiden XML voor generieke manier van werken. Debuggen headerparser en implementeren eerste versie structuur om alle informatie van forms op te slaan en door te spelen tussen methodes. Ervoor zorgen dat HeaderParser en FormParser onafhankelijk zijn van elkaar Stage
26 okt 2012 12:30 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
28 okt 2012 21:15 - 22:10 rc2form aanpassen zodat de formparser en headerparser methodes onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt. Programmeren
29 okt 2012 21:15 - 23:45 rc2form aanpassen na de vorige wijziging. Men gebruikt nu een unieke structuur die men aan elke methode meegeeft via reference. Elke methode voegt unieke informatie toe. uiteindelijk wordt deze structuur doorgespeeld aan een combineermethode die alle data in de structuur tot de gewenste codebestanden verwerkt en deze uitschrijft. Programmeren
30 okt 2012 11:45 - 12:40 Bekijken scriptie. Opzoeken richtlijnen. Lezen documentatie schrijven thesis. Schrijven
3 nov 2012 14:30 - 15:15 Schrijven thesis: Deel I - inleiding + probleemstelling + conversie Visual Studio Schrijven
3 nov 2012 15:30 - 17:15 Zie bovenstaande. Schrijven
4 nov 2012 13:35 - 14:45 Toevoegen basis WPF form aan rc2form. Programmeren
4 nov 2012 15:15 - 16:15 Begonnen met schrijven hoofdstuk iSE; intro + basis werking Schrijven
5 nov 2012 09:25 - 12:40 Overlopen mogelijke verbeteringen iSE en rc2form. Bekijken mogelijkheden software voor het ontwikkelen van een lexer en parser. e keuze valt op ANTLR wegens extreme flexibiliteit en uitbreidbaarheid. Probleem is dat er gee C++ grammar in C# implementatie bestaat. Testen parsen C++ met ANTLR. Bekijken documentatie ANTLR en ANTLR grammar en ANTLR syntax directed translation (met StringTemplate). Stage
5 nov 2012 13:25 - 17:00 Zie bovenstaande. Stage
7 nov 2012 09:20 - 12:45 Opzoeken grammar VC++. Enkel gevonden voor VC++ 2003(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/4c4wd693%28v=vs.71%29.aspx). Aanvraag op MSDNforum voor 2012 versie. Omzetten grammar (bnf?) naar ANTLR formaat en debuggen. Stage
7 nov 2012 13:05 - 17:00 Zie bovenstaande; Stage
10 nov 2012 13:20 - 13:50 Verder schrijven thesis. Schrijven
10 nov 2012 15:10 - 15:40 Verder schrijven thesis. Schrijven
14 nov 2012 13:05 - 17:00 Zie bovenstaande. Stage
14 nov 2012 16:45 - 17:35 Programmeren PerlScript parsen http://www.nongnu.org/hcb/#universal-character-name naar ANTLR grammar. Experimenteren met Regexp & LibXML & XParser & XPath & XML::Simple. LibXML was niet installeerbaar in ActivePerl. voorkeur ligt dan met XPath. XParser was te ingewikkeld. Simple boodt niet de mogelijkheid om volgordes te controleren in de regels. Programmeren
14 nov 2012 17:50 - 19:45 Zie bovenstaande. Programmeren
14 nov 2012 20:00 - 20:30 Zie bovenstaande. Programmeren
14 nov 2012 21:45 - 23:59 Zie bovenstaande. Programmeren
15 nov 2012 00:00 - 00:40 Zie bovenstaande. Programmeren
15 nov 2012 09:40 - 12:45 Verder werken aan Perl script voor conversie BNF -> ANTLR. Roblemen met links recursief. Implementeren algoritme (dragonbook p213) om links recursiviteit te verwijderen. Bepalen tokens en hun structuur in uppercase zetten volgens specificatie ANTLR. Stage
15 nov 2012 13:05 - 17:10 Zie bovenstaande Stage
16 nov 2012 09:40 - 12:30 Verder werken Left Recursion Removal. Bijna opgelost: enkele bugs. Opzoeken wat te doen indien nota in grammar ipv identifier. Geen oplossing gevonden. Herwerken iSE en rc2form. Herstructureren iSE in projects en updaten commentaar. Oplossen bug ivm "-" in filenames. Inwerken uitgebreidde commentaar. Stage
16 nov 2012 13:05 - 17:00 Zie bovenstaande. Stage
16 nov 2012 20:20 - 22:20 Verder schrijven aan iSE in thesis: gebruikswijze & opmerking & begin achter de schermen. Schrijven
17 nov 2012 16:25 - 19:00 Verder schhrijven thesis (managed code) en opstellen uml diagram iSE met UMLet. Schrijven
18 nov 2012 19:30 - 20:50 Begonnen met schrijven bijlage gevonden fouten bij opwaarderen. Schrijven
18 nov 2012 21:25 - 22:45 Verder schrijven aan bijlages. Bewerken UML schema's. Bekijken BibTex en implementeren (enkel problemen onervonden bij bibtex commando). Schrijven
19 nov 2012 09:45 - 12:45 Verder werken aan perlscripts voor aanmaken ANTLR grammar. Oplossen bugs inlezen website. Oplossen bugs linksrecursie. implementeren parsen ANTLR structuur. implementeren regeluitbreiding optionele parameters. Poging tot implementeren implementatiespecifieke onderdelen grammatica - gefaald. R_CHAR wordt niet gegenereerd. Bekijken TFS online services voor iSE en rc2form. Stage
19 nov 2012 13:05 - 16:50 Zie bovenstaande. Stage
19 nov 2012 20:20 - 23:15 Verder schrijven aan achter de schermen van iSE. Schrijven
20 nov 2012 14:05 - 15:40 Verder schrijven aan iSE achter de schermen. Aanmaken script voor log (csv) naar latex. Schrijven
20 nov 2012 23:05 - 23:59 Implementeren Glossary en bibtex. Overlopen document en herschrijven waar nodig. Schrijven
21 nov 2012 00:00 - 01:05 Zie bovenstaande. Schrijven
21 nov 2012 13:15 - 17:05 Zie bovenstaande. Stage
21 nov 2012 21:40 - 23:50 Verder schrijven aan thesis. herwerken inleiding en problemen. invoegen citaten en controleren inhoud.. Schrijven
22 nov 2012 10:45 - 12:45 Debuggen rc2form. Zoeken naar fout ivm invoegen rc-code in designer code. implementeren mogelijke oplossingen. niet performante oplossing gevonden. oplossing performantie verhoogd tot goed niveau via lookaheads en lookbehinds. bug opgelost in regexps. Enkel xml moeten aanpassn uiteindelijk. Geschreven testen voor debuggen. Stage
23 nov 2012 13:10 - 14:55 Verder schrijven thesis. Schrijven
23 nov 2012 16:20 - 17:15 Verder schrijven thesis. Schrijven
23 nov 2012 18:20 - 22:00 Verder schrijven thesis. Schrijven
24 nov 2012 15:45 - 17:40 Verder schrijven thesis. Schrijven
24 nov 2012 20:50 - 22:00 Verder schrijven thesis. Schrijven
26 nov 2012 15:40 - 18:40 Verder schrijven thesis. Schrijven
27 nov 2012 13:14 - 14:50 Verder schrijven thesis. Schrijven
27 nov 2012 15:45 - 16:55 Verder schrijven thesis. Schrijven
27 nov 2012 16:15 - 16:50 Verder schrijven thesis. Schrijven
27 nov 2012 17:00 - 19:05 Verder schrijven thesis. Schrijven
28 nov 2012 14:05 - 14:45 Verder schrijven thesis. Schrijven
28 nov 2012 22:00 - 23:29 Verder schrijven thesis. Schrijven
29 nov 2012 00:00 - 00:10 Verder schrijven thesis. Schrijven
29 nov 2012 02:33 - 04:00 Verder schrijven thesis. Schrijven
29 nov 2012 14:50 - 17:30 Verder schrijven thesis. Schrijven
29 nov 2012 19:10 - 21:35 Verder schrijven thesis. Schrijven
29 nov 2012 23:05 - 23:59 Verder schrijven thesis. Schrijven
30 nov 2012 00:00 - 00:55 Verder schrijven thesis. Schrijven
30 nov 2012 11:10 - 12:55 Verder schrijven thesis. Schrijven
3 dec 2012 10:40 - 12:45 bekijken modulaire conversie dll. Deel per deel bekijken en proberen te converteren op basis van COM. Implementeren eerste versies C# dll's en laten samenwerken met native code. Stage
3 dec 2012 13:20 - 17:00 zie bovenstaande. Stage
4 dec 2012 09:40 - 12:50 Debuggen smanewerking model en COM C# dll. Undocumented error gevonden. problemen met entityframework. Stage
4 dec 2012 13:20 - 16:55 Zie bovenstaande. Stage
6 dec 2012 09:50 - 12:45 Verder werken aan proberen opstellen dll. problemen met het vinden van connectionstring in C# dll. Hierdoor faalt het entityframework. http://stackoverflow.com/questions/13745951/c-sharp-managed-com-dll-in-c-unmanaged-project-strange-entity-framework-prob. Simpel aanroepen dll's lukt. Eenvoudige webservice aangemaakt. Stage
6 dec 2012 13:10 - 17:20 Zie bovenstaande. Stage
10 dec 2012 09:40 - 12:50 Updaten logboek. Koppelen logboek aan website voor up-to-date informatie. Verder werken aan het extraheren van resultaten uit het entityFramework via webservice. Experimenteren met RecordsetNet. Proberen resultaten omzetten naar IENumerable. Veel problemen door elementen in tags in element tag in gebruikers-tag.Uiteindelijk webservice afgevoerd wegens onmogelijke overgang. methodes zoeken om recordsets door te geven aan native c++ via IUknown-pointer. Stage
10 dec 2012 13:25 - 17:10 Zie bovenstaande. Stage
11 dec 2012 15:00 - 17:45 Schrijven thesis. Schrijven
16 dec 2012 16:00 - 17:10 Schrijven thesis. Schrijven
16 dec 2012 19:00 - 20:25 Schrijven thesis. Schrijven
17 dec 2012 14:15 - 15:10 Schrijven thesis. Schrijven
17 dec 2012 16:50 - 17:50 Schrijven thesis. Schrijven
17 dec 2012 19:00 - 21:35 Schrijven thesis. Schrijven
18 dec 2012 15:30 - 18:00 Schrijven thesis. Schrijven
18 dec 2012 19:00 - 21:10 Schrijven thesis. Schrijven
19 dec 2012 14:00 - 14:50 Schrijven thesis. Schrijven
20 dec 2012 16:05 - 17:35 Schrijven thesis. Schrijven
20 dec 2012 19:30 - 21:30 Schrijven thesis. Schrijven
23 dec 2012 15:40 - 16:25 Schrijven thesis. Schrijven
23 dec 2012 22:00 - 23:55 Schrijven thesis. Schrijven
24 dec 2012 14:25 - 15:30 Schrijven thesis. Schrijven
24 dec 2012 16:45 - 17:45 Schrijven thesis. Schrijven
26 dec 2012 14:20 - 15:50 Schrijven thesis. Schrijven
26 dec 2012 16:15 - 18:40 Schrijven thesis. Schrijven
26 dec 2012 22:00 - 23:55 Schrijven thesis. Schrijven
27 dec 2012 16:30 - 18:00 Schrijven thesis. Schrijven
27 dec 2012 21:15 - 22:00 Schrijven thesis. Schrijven
29 dec 2012 00:00 - 01:25 Schrijven thesis. Schrijven
30 dec 2012 16:05 - 17:55 Schrijven thesis. Schrijven
30 dec 2012 21:45 - 22:40 Schrijven thesis. Schrijven
2 jan 2013 20:20 - 21:00 Schrijven thesis. Schrijven
2 jan 2013 23:00 - 23:50 Schrijven thesis. Schrijven
3 jan 2013 18:10 - 19:55 Schrijven thesis. Schrijven
3 jan 2013 21:00 - 23:55 Schrijven thesis. Schrijven
4 jan 2013 17:30 - 19:30 Schrijven thesis. Schrijven
4 jan 2013 20:30 - 22:30 Schrijven thesis. Schrijven
4 jan 2013 23:25 - 23:59 Schrijven thesis. Schrijven
5 jan 2013 00:00 - 01:30 Schrijven thesis. Schrijven
5 jan 2013 03:50 - 04:15 Schrijven thesis. Schrijven
5 jan 2013 15:20 - 16:40 Schrijven thesis. Schrijven
5 jan 2013 18:20 - 20:40 Schrijven thesis. Schrijven
5 jan 2013 21:40 - 22:05 Schrijven thesis. Schrijven
5 jan 2013 23:50 - 23:59 Schrijven thesis. Schrijven
6 jan 2013 00:00 - 01:00 Schrijven thesis. Schrijven
6 jan 2013 15:50 - 16:40 Schrijven thesis. Schrijven
6 jan 2013 17:20 - 19:45 Schrijven thesis. Schrijven
6 jan 2013 22:50 - 23:59 Schrijven thesis. Schrijven
7 jan 2013 00:00 - 01:25 Schrijven thesis. Schrijven
7 jan 2013 02:20 - 04:10 Schrijven thesis. Schrijven
7 jan 2013 16:45 - 17:40 Schrijven thesis. Schrijven
7 jan 2013 19:10 - 21:35 Schrijven thesis. Schrijven
8 jan 2013 02:05 - 03:15 Schrijven thesis. Schrijven
8 jan 2013 14:25 - 15:00 Schrijven thesis. Schrijven
8 jan 2013 15:40 - 16:40 Schrijven thesis. Schrijven
8 jan 2013 17:10 - 19:30 Schrijven thesis. Schrijven
8 jan 2013 20:30 - 21:05 Schrijven thesis. Schrijven
8 jan 2013 22:05 - 23:25 Schrijven thesis. Schrijven
9 jan 2013 00:25 - 01:25 Schrijven thesis. Schrijven
9 jan 2013 02:30 - 03:10 Schrijven thesis. Schrijven
9 jan 2013 15:00 - 15:35 Schrijven thesis. Schrijven
9 jan 2013 16:10 - 18:05 Schrijven thesis. Schrijven
9 jan 2013 20:15 - 21:50 Schrijven thesis. Schrijven
9 jan 2013 23:40 - 23:59 Schrijven thesis. Schrijven
10 jan 2013 00:00 - 01:15 Schrijven thesis. Schrijven
10 jan 2013 02:45 - 04:05 Schrijven thesis. Schrijven
10 jan 2013 15:45 - 18:25 Schrijven thesis. Schrijven
10 jan 2013 19:45 - 20:15 Schrijven thesis. Schrijven
11 jan 2013 04:00 - 05:30 Schrijven thesis. Schrijven
11 jan 2013 15:50 - 17:50 Schrijven thesis. Schrijven
11 jan 2013 19:35 - 50:45 Schrijven thesis. Schrijven
15 jan 2013 17:30 - 19:00 Schrijven thesis. Schrijven
15 jan 2013 20:25 - 21:25 Schrijven thesis. Schrijven
16 jan 2013 20:20 - 21:00 Schrijven thesis. Schrijven
16 jan 2013 22:55 - 23:30 Schrijven thesis. Schrijven
17 jan 2013 01:10 - 04:30 Schrijven thesis. Schrijven
17 jan 2013 16:05 - 16:50 Schrijven thesis. Schrijven
17 jan 2013 17:40 - 19:05 Schrijven thesis. Schrijven
17 jan 2013 20:45 - 21:30 Schrijven thesis. Schrijven
17 jan 2013 23:05 - 23:35 Schrijven thesis. Schrijven
18 jan 2013 01:20 - 02:10 Schrijven thesis. Schrijven
19 jan 2013 15:10 - 18:55 Schrijven thesis. Schrijven
19 jan 2013 19:20 - 20:20 Schrijven thesis. Schrijven
19 jan 2013 21:55 - 23:55 Schrijven thesis. Schrijven
20 jan 2013 01:45 - 02:30 Schrijven thesis. Schrijven
20 jan 2013 03:10 - 03:45 Schrijven thesis. Schrijven
20 jan 2013 14:20 - 15:25 Schrijven thesis. Schrijven
20 jan 2013 16:15 - 17:10 Schrijven thesis. Schrijven
20 jan 2013 17:55 - 21:35 Schrijven thesis. Schrijven
20 jan 2013 23:35 - 23:59 Schrijven thesis. Schrijven
21 jan 2013 12:00 - 13:15 Schrijven thesis. Schrijven
22 jan 2013 01:10 - 02:05 Schrijven thesis. Schrijven
22 jan 2013 14:00 - 15:25 Schrijven thesis. Schrijven
22 jan 2013 17:20 - 20:30 Schrijven thesis. Schrijven
22 jan 2013 21:05 - 22:45 Schrijven thesis. Schrijven
22 jan 2013 23:15 - 23:59 Schrijven thesis. Schrijven
23 jan 2013 00:00 - 00:30 Schrijven thesis. Schrijven
24 jan 2013 15:15 - 17:50 Schrijven thesis. Schrijven
24 jan 2013 20:00 - 23:59 Schrijven thesis. Schrijven
25 jan 2013 00:00 - 03:26 Schrijven thesis. Schrijven

Student: Martijn Saelens
Interne promotor: Leen Brouns
Externe promotor: Joris Van Maldeghem
Externe begeleider: Tom Eeraerts