Navigatie

Scriptie

De scriptie bevat een compleet verslag van de masterproef.

 • Abstract - Nederlands

  Veel bedrijven werken nog steeds met programma's geschreven in de verouderde programmeertaal Visual C++ 6.0. Omdat de verouderde versie niet meer wordt ondersteund, en zelf ook geen aansluiting toelaat op nieuwere technologieëen, wordt er doorgaans uitgeweken naar Visual C++ 2010 en Visual C#. In deze masterproef wordt eerst het opwaarderen van Visual C++ 6.0 naar Visual C++ 2010 behandeld, daarna het converteren van Visual C++ 2010 naar Visual C#.

  Aan de hand van ervaringen opgedaan bij het manueel opwaarderen van vijf proefprojecten werd er gezocht naar een generieke geautomatiseerde methode voor het opwaarderen van (de verschillende versies van) Visual C++ 6.0 naar Visual C++ 2010.

  Voor het converteren van Visual C++ 2010 naar Visual C# werden er twee strategieën weerhouden door het opstellen van een proof of concept: enerzijds unmanaged Visual C++ projecten als managed instellen, anderzijds gebruik maken van aanwezige Component Object Model (COM) interfaces. Er werd ook een tool ontwikkeld om de Graphical User Interface (GUI) uit Visual C++ projecten om te zetten naar Visual C# Windows Forms bestanden. Tot slot werd er nagegaan in hoeverre het ontwikkelen van een vertaler van Visual C++ naar Visual C# zou bijdragen aan de oplossing. Hierbij werd de parser generator ANother Tool for Language Recognition (ANTLR) ingezet.

 • Abstract - English

  A lot of companies nowadays still work with programs written in outdated programming languages, such as Visual C++ 6.0. Because of the fact that the outdated version is not supported anymore and often does not provide access to more recent technologies, companies usually divert to Visual C++ 2010 and Visual C#. This thesis first treats the process of upgrading from Visual C++ 6.0 to Visual C# and then the conversion from Visual C++ 2010 to Visual C#.

  Using the experience gained from the manual upgrade of five test projects, a generic automated method has been sought for the upgrade from Visual C++ 6.0 to Visual C++ 2010 through the different intermediate versions.

  For the conversion from Visual C++ 2010 to Visual C#, two strategies have been proved successful through the construction of a proof of concept: The first strategy is to build unmanaged Visual C++ projects as managed, the second strategy is based on using already present Component Object Model (COM) interfaces. A tool has also been developed which extracts the Graphical User Interface (GUI) from Visual C++ projects and converts it to Visual C# Windows Forms.

  Finally, it has been examined how the development of a Visual C++ to Visual C# translator would contribute to the conversion process. This involved the use of the parser generator ANother Tool for Language Recognition (ANTLR).-bijlage

Student: Martijn Saelens
Interne promotor: Leen Brouns
Externe promotor: Joris Van Maldeghem
Externe begeleider: Tom Eeraerts