Navigatie

Uitgebreid voorstel

Het uitgebreid voorstel kan beschouwd worden als een soort contract tussen student en promotor. Met het uitgebreid voorstel legt de student de grote lijnen van de masterproef vast.

Het uitgebreid voorstel behandelt volgende onderdelen;

  • Doelstelling
  • Bestaande situatie
  • Probleemstelling
  • Gedetailleerde omschrijving
  • Op te lossen problemen
  • Aan bod komende technologieën
  • Mogelijke uitbreidingen en opties
  • Vernieuwende aspecten

Student: Martijn Saelens
Interne promotor: Leen Brouns
Externe promotor: Joris Van Maldeghem
Externe begeleider: Tom Eeraerts